Luottamusmiehet ja Yhdysjäsenet

AMMATTIOSASTO 378

Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat
tai saman alueen tehyläiset. 
Ao 378:n jäseniä yhdistää sama työehtosopimus Pirkanmaalla, 
yksityisen terveyspalvelualan tes.
AO378 TOIMINTA-ALUE

Ammattiosaston kotipaikka on Tampere ja sen toiminta-alueena ovat 
Pirkanmaan alueella toimivat yksityisen terveyspalvelualan yritykset,
lukuun ottamatta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöitä,  
Fimlabia ja Koillis-Hämeen alueella toimivia yksityisiä yrityksiä.

YHDYSJÄSEN

 

Yhdysjäseneksi on valittu toimintaan halukkaita tehyläisiä, jotka toimivat työyksikössään/yrityksessä linkkinä ammattiosaston ja jäsenten välillä.

Yhdysjäsenen tehtävät:

  • varmistaa, että uudet työkaverit ja harjoittelussa olevat opiskelijat omassa yksikössä liittyvät Tehyyn

  • opastaa Tehyn mobiilisovelluksen käyttöönotossa

  • opastaa liittymislomakkeen täyttämiseen liittyvissä asioissa.

  • ohjaa jäsenyystietojen muutoksissa esim. ammattiosaston muutos

  • osaa kertoa uusille jäsenille, miten saa yhteyden luottamusmieheen ja ammattiosaston toimijoihin.

  • tiedottaa oman ammattiosaston ajankohtaisista asioista ja Tehyn toiminnasta sekä tapahtumista

  • välittää ammattiosaston hallitukselle tietoa oman toimialueensa tärkeistä asioista

  • Yhdysjäsenkansio