Mitä tekee luottamusmies ja yhdysjäsen?

 

LUOTTAMUSMIES

 

Ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla luottamusmies, jonka he ovat valinneet keskuudestaan.

Luottamusmiehen tehtävät:

 • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia.

 • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.

 • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.

 • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille.

 • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa.

 • neuvottelee paikallisista sopimuksista.

 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa.

 • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon.

 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

 

Luottamusmies edustaa ainoastaan järjestäytyneitä työntekijöitä!

 

Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, mutta olisit kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä Arja Tunturiin ( arja.tunturi@tehy.fi )

Tarjolla on mielenkiintoinen tehtävä, jossa pääset oikeasti vaikuttamaan työpaikkasi asioihin. Tehy kouluttaa sinut, takanasi on ammattiosastojen ja Tehyn asiantuntijoiden vahva tuki.

Lisätietoja luottamusmiestehtävistä saat Tehyn sivuilta tai ottamalla yhteyttä ammattiosaston tämänhetkisiin luottamusmiehiin.

Jos työpaikkasi tehyläisen tai SOTE ry:n luottamusmiestieto puuttuu, ota yhteyttä ammattiosastoon ( ao378@ tehy.net, p. 0400 920378)

 

YHDYSJÄSEN

 

Yhdysjäseneksi on valittu toimintaan halukkaita tehyläisiä, jotka toimivat työyksikössään/yrityksessä linkkinä ammattiosaston ja jäsenten välillä.

Yhdysjäsenen tehtävät:

 • varmistaa, että uudet työkaverit ja harjoittelussa olevat opiskelijat omassa yksikössä liittyvät Tehyyn

 • opastaa Tehyn mobiilisovelluksen käyttöönotossa

 • opastaa liittymislomakkeen täyttämiseen liittyvissä asioissa.

 • ohjaa jäsenyystietojen muutoksissa esim. ammattiosaston muutos

 • osaa kertoa uusille jäsenille, miten saa yhteyden luottamusmieheen ja ammattiosaston toimijoihin.

 • tiedottaa oman ammattiosaston ajankohtaisista asioista ja Tehyn toiminnasta sekä tapahtumista

 • välittää ammattiosaston hallitukselle tietoa oman toimialueensa tärkeistä asioista

 • Yhdysjäsenkansio